Video Katalogymyz

Bagçylyk

Bagçylyk biziň esasy. iýşimiz bolmak bilen bu ugurda. köp iýşler ýerine ýetirýäs. Muňa mysal edip.

Maldarçylyk

Maldarçylyk toplymynda sygyrlar we göleler we süýt önümler öndürilýär.

Ýyladyşhana

Kaka ýyladyşhanamyzda gök önümleriň köp görnüşi öndirilýär.

Broýler

Broýler jüýjeler ýetişrmekde biz köp tejribe topladyk. Akdepe guşçulyk toplymynda

Broýler

Broýler jüýjeler ýetişrmekde biz köp tejribe topladyk.

Broýler

Broýler jüýjeler ýetişrmekde biz köp tejribe topladyk.

Broýler

Broýler jüýjeler ýetişrmekde biz köp tejribe topladyk.

Latok Seh

Latok seh bölüminde latoklaryň 1000 sanysy günde öndürilýär

Ýumurtgalyk

Ýumurtgalyk bölüminde ýmurtgalar öndirilýär.

Copyright 2022 Daýhan Sarpa