Akdepe towuk toplumy Latok Bölümi

Güniň dowamynda önümçilik doly işlän ýagdaýynda ortaça sagatda 2000 latok öndürilýär. Çig mal görnüşinde ulanyşdan galan kagyz önümleri ulanylýar.Önümçilikde jemi 8 adam zähmet çekýär.Taýýar bolan önümler içerki bazara ýerlenýär. Bu bölümde iýşler dünýä ülňelerine görä alynyp barylýar.

Arassaçylyk

Arassaçylyk biziň üçin möhümdir

Ynamdarlyk

Ynamdarlyk hökmandyr.

Ussatlyk

Ussatlyk hökmandyr

Latok Seh