Kaka Ýyladyşhana

Kaka ýyladyşhanamyzda döwriň talabyna göra iň soňky tehnologiýalardan peýdalanyp gök önümleriň görnüşlerini öndürýäris.Gök önümleriň aşakdaky görnüşleri ýola goýlandyr.

  • Pomidor önümçilik
  • Hyýar önümçilik
  • Badam Bulgar
  • Ukrop Petruşka Şäwil
  • Şitil

Saýlama Önümlerimiz

Gyzylbulgar

Pomidor

Bulgar

Hyýar

Ýyladyşhaň Içi

Badamlar

Kaka ýyladyşhanamyzda hyýarlaryň badamlaryň dürlü görnüşleri ekilýar.

Dowamyny oka

Hyýar.

Kaka ýyladyşhnamyzda ýetişýän bulgarlar we gyzylbulgarlar daşary ýurtlara export edilýär.

Dowamyny oka

Pomidorlar

Kaka ýyladyşhanamyzda esasan pomidor .

Dowamyny oka

Habarlaşmak üçin

Call: Tel: +99 312 22 74 92, +99 312 22 74 93, +99 312 22 74 91 Faks: + 99 312 22-74-45

Email: dayhansarpasydh@gmail.com

Location: Aşgabat
Türkmenistan