Daýhan Sarpasy.

Daýhan Hojalygy

Biz Hakda

Daýhan sarpasy daýhan hojalygymyz şu aşakdaky ugurlar boýunça iýşler alyp barýar.

  • Guşçulyk toplumy.
  • Ýyladyşhana
  • Maldarçylyk we süýt öndürmek.
  • Miweli bagçylyk we şitilçilik.

Bulardan başgada gök önümlerimziň şitillerini özümiz ýetişdirýaris.

Ýyladyşhana Pomidor önümçilik

Ýyladyşhanamyzda pomidoryň dürli görnüşü ýetişdirilýär

Ýyladyşhana Hyýar önümçilik

Ýyladyşhanamyzda hyýaryň dürli görnüşi ýetişdirlýär

Ýyladyşhana Ukrop Petruşka

Ýyladyşhanada ter ukrop petruşka şäwil ýaly otlar ýetişdirilýär

Ýyladyşhanada Badam bulgar önümçilik

Ýyladyşhanada badam we bulgaryň dürli görnüşleri ýetişdirilýär

Ugurlarymyz

Biziň Ugurlarymyz

Guşçulyk

Esasy ugurlarymyzdan biri towukçylyk bolup broýler we elitka broýler jüýjeler ýetişýändir

Maldarçylyk

Fermamyzda sygyrlaryň dürli görnüşleri we süýt önümleri öndürilýär

Ýyladyşhana

Ýyladyşhana bizim esasy ugurlarymyzyň biri bolmak blen biz bu ugurda köp tejribämiz bar

Miweli Bagçylyk

Bagçylyk esasanam miweli bagçylyk ugurda köp maksatlarymyz bar .

Şitilçilik

Şitilçilik ugurunda da biziň tejribämiz bardyr

Iýmçilik,Dersçilik

Akdepe iým we ders zawodymyz biziň bu ugurdaky maksatarymyzy amala aşyrmaga ýardym berýär.

Önümlerimiz

Önümlerimizi Görüň

Ukrop

Bulgar

Şitil

Sygyrlar

Ýumurtga

Pomidor

Broýler Jüýje

Badam Bulgar

Ukrop

Şetdaly Agaç

Şetdaly

Pomidor

Broýler Jüýje

Towuk et

Ýyladyşhana

Ýyladyşhana

Bulgar

Bulgar

Pomidor

Pomidor

Towuk eti

Ýaşlyk Maldarçylyk Toplumy

Göle

Ýaşlyk Maldarçylyk Toplumynda göleler idedilýär.

Ýaşlyk Maldarçylyk Toplumy

Göle

Ýaşlyk Maldarçylyk Toplumynda göleler idedilýär.

Ýaşlyk Maldarçylyk Toplumy

Göle

Ýaşlyk Maldarçylyk Toplumynda göleler sagym sygyrlar idedilýär.

Ýaşlyk Maldarçylyk Toplumy

Sagym sygyrlar

Ýaşlyk Maldarçylyk Toplumymyzda göleler idedilýär.

Ýaşlyk Maldarçylyk Toplumy

Sagym sygyrlar

Ýaşlyk Maldarçylyk Toplumymyzda süýt önümler öndürilýär.

Habarlaş

Biz Bilen Habarlaşyň

Akdepe Towuk Toplumy

Adres:

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Zähmet daýhan birleşigindäki Guşçylyk toplumy

Jaň:

Tel: +99 312 22 74 92, +99 312 22 74 93, +99 312 22 74 91 Faks: + 99 312 22-74-45